Amunt

Biografia
Publicacions
Premis
Entrevistes
Crítiques
Lectura
     LA MIRADA DEL FILL (novel·la)
     NÚVOLS BAIXOS (novel·la)
     L'ESCRIPTORA MORTA (novel·la)
     ELS NENS DE L'ELISA (novel·la)
     EL SALÓN DE LOS ARTISTAS EXILIADOS EN CALIFORNIA (biografia)
     2066. Comença l'etapa de correcció
     Presagi
     En l'ombra
     Franz Werfel i els armenis
Book trailer | Guies de lectura
Especials
     Congressos, col·loquis i beques internacionals
     Presentacions de llibres
     Signatura de llibres
     Trobades d'escriptors
     Xerrades i tallers de lectura
BLOG | SHOP ONLINE
Contacte | Sitemap
mobile version | desktop version
Facebook | X | Instagram | Youtube | TikTok
Web de l'escriptora Núria Añó
Pàgina creada el 26-11-2014. © Núria Añó. All rights reserved.
Free Web Counter
Website Hit Counter
Català

Inici
Biografia
Publicacions: relats
Publicacions: novel·les
Premis
Entrevistes
   Entrevista premsa 05.03.2017 (Suècia)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 31.08.2016 (Xangai)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 20.08.2016 (Xangai)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 20.08.2016 (Xangai)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 18.02.2016 (Finlàndia)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 09.09.2015 (Cinema)
   Entrevista ràdio 21.02.2014 (La mirada del fill)
   Entrevista 05.11.2013 (Creació literària)
   Entrevista 27.08.2013 (El paper de la dona en la publicitat actual)
   Entrevista 29.07.2013 (La situació de la dona en el món actual)
   Entrevista televisió 24.03.2013 (La mirada del fill)
   Entrevista premsa 23.03.2013 (La mirada del fill)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 18.02.2016 (Núvols baixos)
     retall de premsa
   Entrevista premsa 27.06.2010 (Núvols baixos)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 20.06.2010 (Núvols baixos)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 20.06.2010 (Núvols baixos)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 28.06.2009 (Núvols baixos)
      retall de premsa
   Entrevista televisió 02.04.2008 (L'escriptora morta)
   Entrevista premsa 27.03.2008 (L'escriptora morta)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 12.09.2006 (Els nens de l'Elisa)
      retall de premsa
   Entrevista premsa 18.02.2016 (Finlàndia)
      retall de premsa
Crítiques
   Crítica premsa 17.12.2014 (La mirada del fill)
   Crítica premsa 02.12.2014 (Presagi) (es)
   Crítica premsa 28.12.2012 (La mirada del fill)
      retall de premsa
   Crítica premsa 15.06.2012 (Núvols baixos)
      retall de premsa
   Crítica premsa 24.09.2006 (Els nens de l'Elisa)
      retall de premsa
Lectura
   Fragment 'Els nens de l'Elisa'
   Fragment 'L'escriptora morta'
   Fragment 'La mirada del fill'
   Fragment 'Núvols baixos'
   Fragment II 'Núvols baixos'
   En l'ombra
   2066. Comença l'etapa de correcció
   Presagi
   Franz Werfel i els armenis del Musa Dagh
Especials
   Congressos, col·loquis i beques nternacionals
      Beca de residència i recepció a Suècia
      Beca de residència al Shanghai Writing Program 27.10.2016 (es)
      Beca de residència a Shanghai 22.10.2016 (es)
      Beca de residència al Shanghai Writing Program 19.10.2016 (es)
      Beca de residència al Shanghai Writing Program 15.10.2016 (es)
      Beca de residència al Shanghai Writing Program 14.09.2016 (es)
      Beca de residència al Shanghai Writing Program 11.09.2016 (es)
      Beca de residència al Shanghai Writing Program 02.09.2016 (es)
      Beca de residència i presentació a Finlàndia 22.02.2016
      Coloquio Internacional 'Ágape: Del Amor en el Patrimonio Literario' / 'Agapè: De l'Amour dans le patrimoine littéraire'
      Congrés internacional 'Masculinitats en la ficció infantil i juvenil a Espanya i Amèrica Llatina'
      Col·loqui internacional 'Memòries de dones, memòria de la doble marginalitat'
      Congrés internacional 'Les novel·listes sentimentals: noves aproximacions, noves perspectives'
      Col·loqui internacional sobre escriptura femenina
   Presentacions de llibre
      Presentació de 'La mirada del fill' 12.02.2013
         retall de premsa
         retall de premsa
      Presentació de 'Núvols baixos' 19.06.2010
      Presentació de 'Núvols baixos' 25.05.2010
   Signatura de llibres
      Sant Jordi 2017
     Sant Jordi 2016
      Sant Jordi 2013
      Sant Jordi 2008
   Trobades d'escriptors
      X Jornades de les Lletres Ebrenques
      La Setmana del Llibre en Català 2015
      IX Jornades de les Lletres Ebrenques
      VIII Jornades de les Lletres Ebrenques
      'Priorat en persona'. La tornada 2010
      'Priorat en persona'. 1a Trobada d'escriptors al Priorat
   Xerrades i tallers de lectura
      Autors a les aules
      Xerrada a Castellvell del Camp
      Xerrada de l'escriptora Núria Añó a les Borges Blanques
      Tastet literari a la Biblioteca d'Alguaire
      Xerrada pel taller de lectura a Tartareu
Contacte
Sitemap
Shop online
Booktrailer

Español

Inicio
Biografía
Publicaciones: relatos
Publicaciones: novelas
Premios
Entrevistas
   Entrevista prensa 05.03.2017 (Suecia)
      recorte de prensa
   Entrevista prensa 20.08.2016 (Shanghái, China)
     recorte de prensa
   Entrevista prensa 18.02.2016 (Finlandia)
     recorte de prensa
   Entrevista prensa 09.09.2015 (Cine)
   Entrevista ràdio 21.02.2014 (La mirada del fill)
   Entrevista 05.11.2013 (Creación literaria)
   Entrevista 27.08.2013 (El papel de la mujer en la publicidad actual)
   Entrevista 29.07.2013 (La situación de la mujer en el mundo actual)
   Entrevista televisión 24.03.2013 (La mirada del fill)
   Entrevista prensa 23.03.2013 (La mirada del fill)
     recorte de prensa
   Entrevista prensa 29.07.2013 (Núvols baixos)
   Entrevista prensa 27.06.2010 (Núvols baixos)
     recorte de prensa
   Entrevista prensa 20.06.2010 (Núvols baixos)
     recorte de prensa
   Entrevista prensa 20.06.2010 (Núvols baixos)
     recorte de prensa
   Entrevista prensa 28.06.2009 (Núvols baixos)
      recorte de prensa
   Entrevista televisión 02.04.2008 (L'escriptora morta)
   Entrevista prensa 27.03.2008 (L'escriptora morta)
      recorte de prensa
   Entrevista prensa 12.09.2006 (Els nens de l'Elisa)
      recorte de prensa
Críticas
   Crítica prensa 02.12.2014 (Presagio)
   Crítica prensa 17.12.2014 (La mirada del fill)
   Crítica prensa 28.12.2012 (La mirada del fill)
      recorte de prensa
   Crítica prensa 15.06.2012 (Núvols baixos)
      recorte de prensa
   Crítica prensa 24.09.2006 (Els nens de l'Elisa)
      recorte de prensa
Lectura
   Fragmento biografía El salón de los artistas exiliados en California
   Fragmento novela La escritora muerta
   Fragmento novela La mirada del hijo
   Presagio
   2066. Empieza la etapa de corrección
   En la sombra
   Franz Werfel y los armenios del Musa Dagh
Booktrailer | Guías de lectura
Especiales
   Congresos, coloquios y becas internacionales
      Beca de residencia en el Shanghai Writing Program 27.10.2016
      Beca de residencia en el Shanghai 22.10.2016
      Beca de residencia en el Shanghai Writing Program 19.10.2016
      Beca de residencia en el Shanghai Writing Program 15.10.2016
      Beca de residencia en el Shanghai Writing Program 14.09.2016
      Beca de residencia en el Shanghai Writing Program 11.09.2016
      Beca de residencia en el Shanghai Writing Program 02.09.2016
   Presentaciones de libros
      Presentación de 'La mirada del fill'
         recorte de prensa
         recorte de prensa
   Firma de libros
      Sant Jordi 2013
      Sant Jordi 2008
   Encuentros de escritores
   Charlas y talleres de lectura
      Actividades literarias en institutos
Contacto
Sitemap

English

Biography / Reading
The Dead Writer
Lowering Clouds
The Salon of Exiled Artists in California
2066. Beginning the age of correction
Presage
Interview with Núria Añó 22.10.2016
Review 'Presage'

Français

Lecture
Excerpt roman 'L'écrivaine morte' de Núria Añó
Excerpt roman 'Le regard du fils' de Núria Añó
Excerpt roman 'Nuages bas' de Núria Añó
2066. Objectif réforme

Italiano

Lettura
Excerpt romanzo 'La scrittrice morta' di Núria Añó
Excerpt romanzo 'Nuvole basse' di Núria Añó
Excerpt romanzo 'Lo sguardo del figlio' di Núria Añó
2066. Inizia la fase di correzione

Deutsch

Roman 'Die tote Schriftstellerin' von Núria Añó
Roman 'Tiefe Wolken' von Núria Añó
Roman 'Der Blick des Sohnes' von Núria Añó
Biografie / Lesen
2066. Die Zeit der Korrektur hat begonnen
Vorahnung

Polski

Lektura
2066. Pora naprawiania

Nederlands

Lezing
Boeken 'De dode schrijfster' voor Núria Añó
Boeken 'De blik van de zoon' voor Núria Añó
2066. De corrigerende fase begint

Suomi

Haastattelu
Kansainvälisyytä Villa Sarkiassa

Chinese Mandarin

Biography

Português

Excerpt 'A escritora morta' de Núria Añó
Excerpt 'O Olhar do Filho' de Núria Añó
Excerpt 'Nuvens baixas' de Núria Añó
Review


SHOP ONLINE
Chinese
suomi
pl
it
fr
es
ca
de
en
português

Sitemap

nederlands